HälsocoachHälsocoach grundkurs är en distanskurs som riktar sig till dig som är intresserad av hälsofrågor och som vill veta mer om hälsa och coachning. Under utbildningen lär du dig att coacha dig själv och andra till att nå uppsatta mål/visioner samt att må och prestera bättre både på individ- och gruppnivå.
 

Syfte

Kursens syfte är att ge ökade kunskaper inom hälsoområdet, ge grundläggande kunskaper inom coachning, samt kunskaper om hur man använder sig av coachning på individ och gruppnivå.
Lärande sker genom litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten, samtal, studiebesök och praktiska övningar i coachande förhållningssätt.

Kursens övningsmoment innebär till stor del att man arbetar med sig själv och sina kurskamrater, och att man därigenom har möjlighet att påverka sin egen hälsa under kurstiden.

Kursinnehåll

 • Folkhälsa
 • Fysisk, psykisk och social hälsa
 • Stress och avslappning
 • Kost och näringslära
 • Idrott och träningslära
 • Anatomi och fysiologi
 • Mental träning
 • Motiverande samtal
 • Konsten att sätta mål
 • Grundläggande kunskaper om coaching och coachande förhållningssätt
 • Människan, naturen och hälsan
 • Beroende och belöning
 • Utövande hälsocoaching

Studieform

Under perioderna hemma håller du kontakt med dina lärare och medstuderande främst via datorn och internet. Vi samtalar och lär tillsammans via konferenser på First Class och Folkbildningsnätet. Vi eftersträvar hög aktivitet på nätet. Tillgång till dator är därför nödvändig.

Ansökan

Det krävs inga speciella förkunskaper för att söka kursen.

Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå hälsocoachutbildningen.

Hälsodag anordnad av Hälsocoach

2013

2011

 

Kursfakta

Särskild kurs på distans
Kurstid: 2014-08-25 – 2015-06-05
Kursens totala omfattning i veckor: 38 på halvtid (50%) med sex obligatoriska tredagarsträffar
Studiestödsberättigad: ja

Obligatorisk avgift

1 000 kr per termin, varav 250 kr betalas i samband med antagningen första terminen, för service, kopiering, studiebesök mm. Elevförsäkring.

Kursansvarig

Staffan Pettersson
Tel: 0612-856 36 vx, 0612-856 00
Mobil: 070-295 80 70

Klicka vidare

Antagningsrutiner
Ansökan

Print Friendly