Hur Du söker till skolan

Enklast söker du till skolan genom att gå in under ”Ansökan” här på hemsidan och fyller i alla fälten. Kontrollera att allt är ifyllt. 

Komplettera ansökan med Dina tidigare betyg/intyg. Söker Du till våra Allmänna kurser måste vi ha Dina betyg för att fastställa rätt nivå på Dina studier och för att kunna utfärda intyg för behörigheter vid kursslut.

Väljer Du att skriva ut ansökan och sända den med vanlig post, bör Du samtidigt sända med kopior av Dina tidigare skolbetyg/intyg och arbetsintyg.

På vissa kurser fordras arbetsprover som Du sänder in i samband med att Du ansöker.

Har Du skyddad identitet måste detta anges på ansökan.

Personal på skolan tar hand om Din ansökan och registrerar Dig som sökande.  Efter sista ansökningsdagen börjar antagningsarbetet.

Åldersgräns?

Vi vänder oss till vuxna studerande från 18 år och uppåt. Vi ser gärna elever med olika bakgrund och ålder på våra kurser. På de allmänna kurserna ger vi företräde till sökande med kort tidigare utbildning.

Vad är ett personligt brev?

Vi vill ha ett personligt brev från Dig där Du berättar om varför Du söker och vad Du har för planer efter kursens slut. Beskriv gärna Din bakgrund, Dina erfarenheter, jobb eller skolor, och hur Du tänker inför framtiden. Här ska Du även ange om Du har någon form av handikapp eller annat som är viktigt för Dig, för att vi ska kunna möta Dina krav i studiesituationen.

Referenter – vad menas?

Vi vill att Du namnger två personer som känner Dig och vet hur Du fungerar i vardagen. Kanske Din förra studie- och yrkesvägledare eller lärare? Eller kanske Din arbetsledare/chef om Du arbetat tidigare? Du ska inte namnge föräldrar, syskon, sambo eller bästa kompisar som referenter.

Hur stor är chansen att bli antagen?

På nästan alla kurser får vi väldigt många sökande. Studieplatserna är begränsade till lokaler, datorutrustning eller annan teknik. Vi antar olika antal elever på våra kurser beroende på om det är en närkurs på skolan eller en distanskurs. Närkurserna fordrar tekniklösningar och välplanerade lektioner på plats. Distanskurser fordrar lärarkontakter via dator samt lokaler vid de obligatoriska träffarna på skolan. Att skolan planerar noga är viktigt för att Du som elev ska få ut så mycket som möjligt av studierna. Alla som söker får därför inte plats.

Urvalet sker av linjeledare och rektor.

Om Du inte blir antagen får Du besked om det.

Antagning

När linjeledare tillsammans med rektor bestämt vilka som ska antas får de sökande ett brev med ett Antagningsbesked. Detta sker efter sista ansökningsdatum. Eftersom vi får många ansökningar kan det dröja flera veckor efter sista ansökningsdag innan alla får besked. På vissa kurser upprättas reservlistor där de utvalda reserverna får möjlighet att starta utbildningen när någon ordinarie avstår sin studieplats.

När ska Du söka studiemedel?

Vid registrering av varje ansökan noteras om Du söker studiemedel eller inte. Är Du mellan 18-20 år registreras Du automatiskt för att få studiehjälp.  När antagningarna gjorts, sänder skolan en rapport till CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Från höstterminen det år Du fyller 20 år, kan Du söka studiemedel hos CSN. Det gör Du via CSN:s hemsida, www.csn.se  så fort Du vet vilken kurs Du ska gå. Mer information finner Du på CSN:s hemsida.

Alla skolans kurser är på grundskole- eller gymnasial nivå.

Om Du vill bo på skolan – hur gör Du då?

På vår ansökningshandling finns en ruta som Du ska markera om Du vill ha ett rum på skolans internat om Du blir antagen.

Kostnader

Varje kurs har en avgift som Du som elev betalar per termin. För den avgiften får Du till exempel följa med på obligatoriska studiebesök/inträden. Du får obligatoriska materialförbrukningar som papper, kopior, färger/keramik, cd- eller dvd-skivor, fotopapper/fotokemikalier, beroende på vilken kurs Du studerar på.  Den avgift Du betalar i samband med antagningen, dras av på summan du betalar för Din första termin på skolan. Den andra terminen betalar Du alltså hela avgiften per termin.

Små tips!

Det är viktigt att Du fyller i alla fält på ansökan. Särskilt viktigt är hela personnumret eller om Du kommer från ett annat land. Du ska också fylla i vilken tidigare skolbakgrund du har (”ej grundskola”, ”grundskola”, ”ej avslutad gymnasieutbildning”, ”fullgjord 2-årig gymnasieutbildning”,” fullgjord 3-årig gymnasieutbildning” eller ”högre utbildning”).

Det är också viktigt att Du finns tillgänglig på telefon och/eller e-post efter sista ansökningsdatumet, då vi ofta tar kontakt inför antagningen.

Om Du blir antagen och har fått Ditt antagningsbesked ska Du sända in bekräftelsen om Du antar studieplatsen eller inte, så fort Du kan. Om Du väljer att inte anta studieplatsen vill vi veta det, så vi får chans att kontakta reserver så fort som möjligt.

Har Du bekräftat studieplatsen och ångrar Dig, ska Du omedelbart meddela det till skolan, så annan sökande/reserv kan få Din studieplats.

Strax innan skolstarten får Du ett brev med information från skolan som berättar om skolans vardag och vad som förväntas av Dig som elev, samt regler som skolan arbetat fram för att skapa en bra arbetsmiljö, både för Dig som elev och för skolans personal. Läs igenom informationen!

Inför skolstarten bör Du se till att ha ett betalkort så Du enkelt kan betala avgifter på skolan.  När läsåret börjar betalas både boende, mat och avgiften per termin i skolans reception. Därefter betalas hyra o mat månadsvis via betalkort.

För alla elever finns en gratis olycksfallsförsäkring tecknad av Landstinget (skolans huvudman) som gäller från första studiedagen till den sista. Försäkringen gäller även vid lov. En information om försäkringen delas ut efter kursstart till eleverna.

Print Friendly